Manažerské dovednosti

Rozsah

30 hodin
(5 dnů po 6 hodinách)

Přednášející

doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
působí jako vedoucí Katedry managementu na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika řízení lidských zdrojů a managementu. V těchto oblastech se věnuje nejen pedagogické, vědecké a publikační, ale i lektorské činnosti (Magistrát města Havířova, Fond dalšího vzdělávání MPSV, Loscot Consulting aj.)

Ing. Kateřina Kashi
působí jako odborná asistentka na Katedře managementu na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika řízení lidských zdrojů, manažerských dovedností a vícekriteriálních metod rozhodování. V těchto oblastech se věnuje pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Několik let pracovala jako office manager ve Spojených státech amerických.

Anotace

Kurz Manažerské dovednosti je zaměřen na vysvětlení a pochopení vybraných manažerských dovedností. Cílem je seznámit účastníky kurzu např. s typologií osobností pro manažery, principy a technikami komunikace, zvládáním krizových situací, postupem efektivního delegování aj., tedy s dovednostmi, jejichž efektivní uplatňování vede k úspěšnému zvládnutí manažerské práce. Kurz obsahuje jak názorné ukázky ve formě výukových videí, tak praktické aplikace v podobě případových studií. Po absolvování kurzu by měli být účastníci schopni, na základě získaných poznatků, ještě lépe zvládat své každodenní úkoly a aktivity.

Cílová skupina (maximálně 20 účastníků)

 • Linioví manažeři, střední manažeři
 • Vlastníci a manažeři malých a středních firem
 • Osoby se zájmem o rozšíření a prohloubení stávajících manažerských dovedností
 • Firemní lektoři (poradci) dalšího vzdělávání, kteří se zabývají problematikou manažerských dovedností

Obsah

 1. Sebepoznání a poznávání druhých
 2. Komunikace a prezentace
 3. Naslouchání, dávání zpětné vazby
 4. Zvládání konfliktních situací
 5. Rozhodování a řešení problémů
 6. Delegování úkolů
 7. Motivace a růst pracovního výkonu
 8. Vedení lidí a koučování
 9. Vytváření týmů a řízení týmové práce
 10. Vedení porad

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava