Kontakt

Ing. Eva Králíková

Oddělení vnějších vztahů
Tel: 597 322 056
E-mail: eva.kralikova@vsb.cz


© 2019 VŠB-TU Ostrava