Základní informace

Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava nabízí ucelené, tematicky zaměřené kurzy, které jsou určeny studentům a odborné veřejnosti. Lektory jsou pedagogové fakulty s dlouholetými zkušenosti z výuky i školení pro zaměstnance podniků a institucí. V současné době je v nabídce šest kurzů, nabídku budeme dále rozšiřovat, bližší informace naleznete v Aktuální nabídce.


© 2019 VŠB-TU Ostrava