Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nedílnou součástí aktivit katedry práva je vědecká a výzkumná činnost jejich členů. Výsledky vědy a výzkumu katedry tvoří zejména kvalitní publikační výstupy ve významných právních a ekonomických periodikách nebo ucelené monografie. Dále jsou výsledky vědecko-výzkumné činnosti prezentovány na odborných mezinárodních vědeckých konferencích, ať už organizovaných přímo členy katedry nebo prostřednictvím aktivní účasti. Součástí vědecko-výzkumných činností je také spolupráce na různých projektech a grantech, a to zejména společně s partnery katedry.

Spojnou linkou výzkumné činnosti na katedře je jak jinak „právo“, a to ve všech jeho podobách od čistě teoretických problémů až po ryze praktické otázky. Každý ze členů katedry se věnuje vybrané oblasti bádání, a to buď individuálně, nebo ve vědeckém týmu.  Odborná činnost katedry se pak zaměřuje zejména na tyto oblasti:

  • aplikaci právních předpisů při podnikání,
  • spolky v Moravskoslezském kraji,
  • finanční právo, pojistné právo, daňové právo, rozpočtové právo, komparativní právo veřejných financí
  • živnostenské právo,
  • pracovní právo,
  • aproximaci a harmonizaci tuzemského práva při aplikaci unijních standardů,
  • právo mezinárodního obchodu,
  • náhradní způsoby řešení sporů v hospodářském styku včetně rozhodčího řízení,
  • ochranu přímých zahraničních investic.

 

Katedra práva se již od roku 2009 podílí na projektu Česká ročenka, která si klade za cíl vytvořit otevřené fórum pro prezentaci a výměnu různorodých právních pohledů autorů ze střední a východní Evropy způsobem, který bude snadno dostupný čtenářům celého světa. Projekt Česká ročenka se skládá z České ročenky mezinárodního práva (Czech Yearbook of International Law) a České (a východoevropské) ročenky arbitráže (Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration). Projekt zaštiťuje prof. Bělohlávek. Více informací http://www.czechyearbook.org/

JUDr. Halfar Bohuslav

Vedoucí katedry
bohuslav.halfar@vsb.cz
+420 597 322 205

Ing. Krügerová Martina, Ph.D.

Vědecká tajemnice katedry
martina.krugerova@vsb.cz
+420 597 322 201