Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Ekonomika a právo v podnikání

O studijním programu

Nemotejte se bezmocně v paragrafech a raději se mezi nimi naučte orientovat. Zákony totiž nemusí být nutnou komplikací podnikání, ale naopak cestou, po níž budete umět sebevědomě kráčet. Ať už se chystáte založit vlastní společnost, vést mezinárodní korporaci nebo se svou neziskovkou změnit svět k lepšímu.

Jako studenti bakalářského stupně se naučíte jak připravit obchodní smlouvu, orientovat se v daních, a také jak založit vlastní společnost nebo živnost. Controlling, audit a diagnostika podniku se u vás změní z cizích slov na rutinní záležitosti stejně jako měření spokojenosti zákazníků nebo stanovení hodnoty podniku.

Jaké předměty vás čekají?
● Obchodní právo v praxi
● Ekonomická kriminalita
● Řízení lidských zdrojů
● Živnostenské právo
● Světová ekonomika

Profese

 • Asistent insolvenčního správce
 • Ekonom v organizacích veřejného i občanského sektoru
 • Odborný referent a vedoucí pracovník v institucích státní správy a samosprávy
 • Asistent auditora
 • Specialista pracovně právních vztahů
 • Referent ve veřejné správě
 • Samostatný pracovník finanční a daňové správy
 • Referent zaměstnanosti
 • Referent specialista právních záležitostí systému veřejné správy
 • Správce majetku
 • Prokurista
 • Specialista výběru a vymáhání pojistného
 • Člen orgánu obchodní korporace
 • Makléř
 • Daňový poradce
 • Specialista sociálního pojištění
 • Ekonom v korporátní sféře, neziskových organizacích a municipalitách
 • Odborný referent bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek

Dovednosti

 • Aplikace manažerských dovedností
 • Vyhodnocování trestněprávních aspektů ekonomické praxe
 • Znalost HR managementu
 • Tvorba ekonomické analýzy podniku
 • Aplikování právních/ekonomických nástrojů pro řešení problémů
 • Orientace v ochraně osobních údajů
 • Znalost daňových a obchodněprávních vztahů
 • Tvoření obchodních smluv
 • Znalost správního řízení
 • Znalost etiky podnikání
 • Ekonomické analýzy hospodaření podniku
 • Znalost právních předpisů v podnikání
 • Znalost právní terminologie
 • Znalosti a dodržování bezpečnosti práce
 • Znalosti obchodního tajemství
 • Znalost problematiky malého a středního podnikání
 • Znalost zákona o zaměstnanosti
 • Aplikace pracovněprávních předpisů
 • Znalost závazkového práva

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Ekonomika a management
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S04
Název specializace česky Ekonomika a právo v podnikání
Název specializace anglicky Economics and Law in Business
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra práva
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Ekonomická kriminalita
Podniková ekonomika, management, marketing a obchod
Ekonomika a právo v podnikání
Pracovní právo
Obchodní právo