Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra práva zabezpečuje výuku ve specializaci Ekonomika a právo v podnikání programu Ekonomika a management v bakalářském i v magisterském navazujícím stupni studia. Studium je zaměřeno a strukturováno tak, aby absolvent v praktických a širokých souvislostech propojil ekonomické a právní znalosti a nalezl uplatnění v odborných ekonomických a manažerských pozicích a jiných specializovaných funkcích podnikové sféry i institucích veřejné správy.  Absolvent má  vynikajícími předpoklady k uplatnění v zahraničním obchodním styku.

Výuka je zaměřena na vzájemnou interakci právních a ekonomických procesů a vztahů. Je zajišťována formou přednášek a cvičení s důrazem na osvojování dovedností a jejich praktického aplikování s efektivní podporou e-learningu v prostředí LMS MOODLE.

Bakalářské studium

Nemotejte se bezmocně v paragrafech a raději se mezi nimi naučte orientovat. Zákony totiž nemusí být nutnou komplikací podnikání, ale naopak cestou, po níž budete umět sebevědomě kráčet. Ať už se chystáte založit vlastní společnost, vést mezinárodní korporaci nebo se svou neziskovkou změnit svět k lepšímu.

Jako studenti bakalářského stupně se naučíte jak připravit obchodní smlouvu, orientovat se v daních, a také jak založit vlastní společnost nebo živnost. Controlling, audit a diagnostika podniku se u vás změní z cizích slov na rutinní záležitosti stejně jako měření spokojenosti zákazníků nebo stanovení hodnoty podniku.

Navazující magisterské studium

Právo je jako šachová partie. Musíte předvídat kroky soupeře, kombinovat a vědět, kdy dát mat. Naučíme vás, jak ovládnout pravidla hry. Poradíte si s komplexními otázkami právních předpisů v Česku i Evropě, zorientujete se v problematice legislativy a dokážete se rozhodovat v podnikání samostatně na základě svých vlastních poznatků.

V podnikatelských kruzích totiž nic nedoplňuje znalost ekonomiky lépe, než právní povědomí. Díky této kombinaci oborů budete schopni odevzdávat úřadům a soudům kvalifikovaná podání či uzavírat obchodní, pojistné a licenční smlouvy. Navíc porozumíte principům obchodování s cennými papíry a proniknete do problematiky českého a mezinárodního obchodního práva.