Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Každé dva roky Katedra podnikohospodářská pořádá odborné semináře zaměřené na aktuální problémy podnikové praxe a možnosti jejich řešení. Základem je vedení odborného dialogu a vzájemná výměna zkušeností. V roce 2019 byl zorganizován odborný seminář „Zkušenosti se zaváděním automatizace, digitalizace a robotizace do podnikových procesů“ a v roce 2017 seminář „Ekonomika a řízení podniku v praxi“.

AUDIRO

Zkušenosti se zaváděním automatizace, digitalizace, robotizace do podnikových procesů (2019).

Odborný seminář

VŠB – TUO, Ekonomická fakulta
Katedra podnikohospodářská

Ostrava

Ekonomika a řízení podniku v praxi

Navázání dialogu a posun spolupráce s podnikovou praxí (2017).

Odborný seminář

VŠB – TUO, Ekonomická fakulta
Katedra podnikohospodářská

Ostrava