Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V současné době Katedra podnikohospodářská garantuje v prezenční a kombinované formě bakalářský studijní program Ekonomika a management a v rámci programu specializaci Podniková ekonomika. Prezenční a kombinovaná forma výuky je realizována v Ostravě a prezenční forma výuky je realizována i na detašovaném pracovišti ve Valašském Meziříčí.

Zároveň katedra odborně zajišťuje v rámci prezenční a kombinované formy výuky magisterského studijního programu Ekonomika a management specializaci Podniková ekonomika.

Absolvování obou specializací v bakalářském a magisterském studiu zajišťuje uplatnění absolventa v různých typech podniků bez ohledu na velikost, a to na pozici manažera, specialisty ve výrobních a obchodních odděleních a jako vlastníka podniku.

Bakalářské studium

Někdo říká „rozděl a panuj“, my ale vyznáváme spíše „analyzuj a veď.“ Třeba vlastní firmu k úspěšné expanzi na zahraniční trh nebo špičkového sportovce až na vrchol jeho odvětví. Buďte analytik, manažer, konzultant, lídr. Zkrátka profesionál, který rozumí svému oboru a dokáže využít všechny svoje znalosti k tomu, aby na trhu uspěl stejně jako absolventi našeho studijního programu.

Navazující magisterské studium

Poradit si s řízením podniků i lidí, dohlédnout na kvalitu práce, zavést procesy, mít špičkové služby. Tohle je váš svět. Praxe na prvním místě a ekonomika v té nejryzejší podobě. Etika, strategie, právo. Získáte kompletní přehled pro český i evropský trh. Přesně o tom je studijní program Ekonomika a management.