Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Teorie integračních procesů
Kód
RPP2019/34
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
"Projekt je zaměřen na inovaci a rozvoj výuky vyučovaného předmětu Teorie integračních procesů (120 303) ve stávajícím magisterském studiu oboru Eurospráva. Hlavním cílem projektu je zlepšení teoretických znalostí i praktických poznatků studentů magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa (HPS) oboru Eurospráva v širokém spektru integrační problematiky ve světové ekonomice a v Evropské unii, což jim umožní rozšířit teoretický základ pro absolvování předmětů více zaměřených na integrační praxi. Specifickým cílem projektu je aktualizace sylabu a obsahu předmětu - přednášek i seminářů, s ohledem na aktuální vývoj v oblasti bezpečnosti světové ekonomiky a Evropské unie a na nejnovější poznatky z oblasti praktických i teoretických aspektů fungování světového i evropského integračního procesu. Dalším specifickým cílem je pak aktualizace výukových materiálů pro studenty, které jim budou dostupné jako podpora v rámci celoškolského systému LMS Moodle. Cílovou skupinou projektu jsou především studenti prvního ročníku magisterského studijního programu HPS oboru Eurospráva, kde je předmět zařazen jako povinný. Realizace projektu umožní studentům získání hlubších teoretických znalostí a nejnovějších poznatků z oblasti prohlubování evropského i světového integračního procesu doplněné především o bezpečnostní aspekty. Díky inovaci obsahu předmětu tak budou studenti lépe vybaveni teoretickým základem i odbornými znalostmi pro budoucí uplatnění v praxi (oblast mezinárodních vztahů a bezpečnosti, státní správa, instituce EU). "
Zpět na seznam