Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Vnitřní trh Evropské unie
Kód
IRP/2018/192
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Předmět výzkumu
Předložený projekt je zaměřen na inovaci a rozvoj výuky předmětu Vnitřní trh Evropské unie. Inovační procesy ve výuce jsou nezbytným nástrojem zkvalitňování vzdělávací činnosti a dosahování udržitelných výsledků v pedagogickém procesu. Globální cíl projektu spočívá v aktualizaci sylabu a obsahu předmětu Vnitřní trh EU (verze: 120-0381/03 a 120-0481/01) s ohledem na aktuální vývoj na vnitřním trhu Evropské unie. Inovace bude zohledňovat významné změny, které determinují oblast vnitřního trhu a jednotlivé ekonomické svobody, a to nejen v České republice, ale i v ostatních členských zemích Evropské unie. Specifickým cílem projektu je rozšíření výukových materiálů, které budou dostupné studentům předmětu Vnitřní trh EU v rámci interaktivního celofakultního systému Learning Management Systém (LMS) Moodle. Cílovou skupinou projektu jsou studenti prezenční formy navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa, oboru Eurospráva, ale i studenti jiných oborů na studijním programu Hospodářská politika a správa, jimž je tento kurz formou povinně volitelného předmětu nabízen, a to v kombinované formě studia. Inovovaný předmět může být nově nabízen a využíván i pro účely univerzity třetího věku (U3V), jenž je jednou z forem celoživotního vzdělávání na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Realizace projektu zkvalitní výuku a umožní posluchačům získat nejen hlubší teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti z jednotlivých oblastí vnitřního trhu. Díky zaměření projektu jak na teoretické, tak i praktické aspekty dané problematiky, budou studenti po absolvování kurzu lépe připraveni pro praxi s perspektivou jejich širšího zapojení do znalostní ekonomiky nejen na národní úrovni.
Zpět na seznam