Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Právní aspekty začleňování Číny do globálního obchodního systému
Kód
GA17-22426S
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Projekt bude zkoumat mezinárodní obchodní závazky Číny ve Světové obchodní organizaci (WTO) a hodnotit dosažený pokrok v právním a institucionálním prostředí Číny po 15 letech od jejího vstupu do WTO. Záměrem projektu je zjistit, zda Čína splňuje všechna kritéria pro získání statusu tržní ekonomiky, který má význam pro provádění obchodně politických šetření a vymezit dopad udělení statusu tržní ekonomiky Číně na další členy WTO, se zvláštním zaměřením na Českou republiku a její průmysl. Žádná právní analýza nebyla v této oblasti doposud provedena. Výsledky právních analýz hodnotících vliv státu na ekonomiku vyústí ve vytvoření komplexního datového souboru zákonů, které Čína zavedla do domácího práva od roku 2001. Vytvořený datový soubor nám umožní zhodnotit splnění mezinárodních závazků Číny při jejím začleňování do globálního obchodního systému a přechodu na tržní ekonomiku, odhalit skryté rezervy v právním prostředí Číny a vytvořit novou strategii pro další obchodní jednání s Čínou.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam