Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Integrační procesy ve světové ekonomice
Kód
RPP2016/35
Řešitel
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předložený projekt je zaměřen na inovaci a rozvoj výuky předmětu Integrační procesy ve světové ekonomice. Primárním cílem projektu je aktualizace obsahu předmětu s ohledem na vývoj světové ekonomiky a ekonomických integračních procesů a na nejnovější poznatky z oblasti teorie mezinárodní ekonomické integrace. Dalším cílem je pak rozšíření a aktualizace výukových materiálů pro studenty, které jim budou dostupné jako podpora v rámci interaktivního celofakultního sytému Learning Management System (LMS) Moodle., jenž je realizován na EKF VŠB-TU Ostrava. Inovace je nezbytná s ohledem na aktuální vývoj ve světové ekonomice, kdy dochází ve větší míře k integračním, ale i desintegračním tendencím. V souvislosti s obnovenou diskuzí o přínosech a nákladech integračních procesů je nezbytné inovovat nejen praktickou, ale i teoretickou část výuky a podpůrných materiálů. Realizace projektu umožní posluchačům získat nejen hlubší teoretické znalosti, ale také nejnovější poznatky z oblasti ekonomické integrace.
Zpět na seznam