Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Podpora podnikání v Evropské unii
Kód
FRVS2015/44
Řešitel
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předložený projekt je zaměřen na inovaci předmětu Podpora podnikání v Evropské unii. Globálním cílem projektu je na základě inovace předmětu Podpora podnikání v Evropské unii (verze 120343/01 a verze 120343/04) zlepšit teoretické znalostí a praktické dovedností studentů, které povedou ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce, a to jak v České republice, tak v ostatních zemích Evropské unie. Mezi specifické cíle projektu patří inovace sylabů obou verzí předmětu Podpora podnikání v Evropské unii, inovace a rozšíření výukových materiálů v kontextu nového programovacího období 2014-2020, které budou studentům prezentovány na přednáškách a ve cvičeních a budou rovněž dostupné v rámci interaktivního celofakultního systému Learning Management Systém (LMS) Moodle, jenž je realizován na EkF VŠB-TU Ostrava. Inovace je nezbytná s ohledem na aktuální vývoj v oblasti podpory podnikání v Evropské unii v souvislosti s novým programovacím obdobím 2014-2020, které přináší významné změny, a to jak v oblasti přímých, tak i nepřímých nástrojů podpory podnikání v Evropské unii. Inovace bude rovněž zohledňovat i další významné změny, které determinují podnikatelské prostředí v České republice a jejich jednotlivých regionech, ale i v ostatních členských zemích Evropské unie. Realizace projektu umožní posluchačům získat nejen hlubší teoretické znalosti, ale také nejnovější poznatky z oblasti jednotlivých forem podpory podnikání dostupných v Evropské unii. Díky zaměření projektu nejen na teoretické, ale i aktuální praktické aspekty dané problematiky, budou studenti po absolvování kurzu lépe připraveni na výkon budoucí profese.
Zpět na seznam