Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Teorie integračních procesů
Kód
FRVS2014/221
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na inovaci a rozvoj výuky vyučovaného předmětu Teorie integračních procesů. Primárním cílem projektu je aktualizace sylabu a obsahu předmětu s ohledem na vývoj evropského integračního procesu a na nejnovější poznatky z oblasti teorie mezinárodní ekonomické integrace. Dalším cílem je pak rozšíření výukových materiálů pro studenty, které jim budou dostupné jako podpora v rámci celoškolského systému LMS Moodle. Cílovou skupinou projektu jsou studenti prvního navazujícího ročníku magisterského studijního programu HPS oboru Eurospráva. Realizace projektu umožní studentům získání hlubších teoretických znalostí a nejnovějších poznatků z oblasti prohlubování evropského integračního procesu. Díky inovaci obsahu předmětu tak budou studenti lépe vybaveni teoretickým základem pro absolvování předmětů více zaměřených na integrační praxi.
Zpět na seznam