Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace studijního předmětu: MonetaryTheory and Policy
Kód
FRVS2014/211
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předložený projekt je zaměřen na inovaci vyučovacího předmětu MonetaryTheory and Policy (154-0548). Jedná se o anglickou mutaci předmětu Monetární teorie a politika (154-0348), který je standardně vyučován v českém jazyce. Oba předměty jsou nabízeny studentům v navazující magisterské formě studijního programu Hospodářská politika a správa na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. S odkazem na současné trendy ve výuce bude projekt veden snahou o podporu moderních metod výuky a inovaci stávajících přednášek, tak aby nově reflektovaly soudobý vývoj ve světové ekonomice. Z důvodu dosavadní absence elektronické podpory pro tento vyučovaný předmět je také účelné vytvořit studijní opory, které by byly studentům k dispozici na internetu.
Zpět na seznam