Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Životní cyklus klastrů - role aktérů, sítí a institucí při vzniku, růstu, úpadku a znovuoživení klastrů
Kód
GECRP/11/E025
Řešitel
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Eurocores (GE)
Předmět výzkumu
Interdisciplinární projekt je zaměřen na analýzů tří klíčových dimenzí, jejichž význam se v jednotlivých fázích vývoje klastru výrazně mění a tím ovlivňují přechod z jedné faze klastru do další. První dimenzí výzkumu je vliv jednotlivých aktérů na životní cyklus klastru (jednotlivci, firmy, veřejné organizace apod.) a jejich role v generování nových myšlenek a různorodosti. Druhou dimenzí je výzkum sítí. Relativně pevné sítě jsou příznačné např. pro upadající klastry, zatímco klastry, které nově vznikají se mohou vyznačovat sítěmi s nízkou stabilitou (Ter Wal and Boschma 2009, Grabher 1993). Konečně třetí dimenzí je analýza institucionálního kontextu, ve kterém klastr působí, tj. kulturní kontext, vzorce chování aktérů, ale i např. systém podpory za strany veřejného sektoru.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam