Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Podpora regionální konkurenceschopnosti: směrem k nejnovějším regionálním inovačním systémům v Evropě
Kód
GECRP/07/E005
Řešitel
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Eurocores (GE)
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je analýza iniciativ, které vedou k podpoře tvorby znalostí a inovací ve třech typech regionů v 8 evropských zemích. Přitom budou řešeny následující okruhy problémů: Jaké strategie jsou vytvářeny v různých regionech z hlediska komplementárních sektorů a kompetencí? Jsou navržené politiky reakcí na dané problémy a zaměřeny zejména na podporu inovací? Do jaké míry jsou zaměřeny na překonání úzkých míst v konkrétních regionálních systémech inovací a jak ovlivní nedostatky systému,, které brání inovacím? Bude provedena analýza iniciativ, které podporují systémové interakce a toky znalostí mezi klastry a jak dané strategie vytvářejí konkurenční výhodu regionů.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam