Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra udržuje kontakt s praxí. Ve vybraných předmětech organizujeme pravidelné přednášky odborníků z praxe. Závěrečné práce studentů jsou většinou reálné problémy firem nebo institucí, kteří jsou v pozici zadavatele. Součástí výuky je volitelně předmět založený na pracovní stáži studenta.

Členové katedry spolupracují s praxí také realizací projektů nebo dlouhodobou konzultační formou.

Oblasti spolupráce

Věda, výzkum a praxe

 • Školení a vývoj aplikací v Microsoft Office s podporou jazyka Visual Basic for Application.
 • Podpora procesního řízení, zpracování procesní analýzy, organizace, optimalizace procesů. Optimalizace využití zdrojů pomocí dynamické simulace.
 • Zpracování procesního modelu organizace a jeho simulace.
 • Konzultace a implementace k oblasti IT governance/management. Frameworky ITIL a Cobit. Řízení IT služeb, analýza vztahu využití informačních technologií versus byznys.
 • Školení a programování maker v Excelu (všech obtížností).
 • Školení a vývoj v Microsoft Access (všech obtížností).
 • Školení, návrh a vývoj na platformě JAVA.
 • Školení v Microsoft Power BI (základy).
 • Programovací jazyk SQL v prostředí MS SQL Serveru (základy).
 • Řešení systémů objednávkového cyklu podniku pro podporu materiálových zdrojů v organizacích za použití metod soft computingu.
 • Aplikace soft computingu pro predikce časových řad.

Ing. Rozehnal Petr, Ph.D.

Vedoucí katedry
petr.rozehnal@vsb.cz
+420 597 322 320

Ing. Novák Vítězslav, Ph.D.

Tajemník katedry
vitezslav.novak@vsb.cz
+420 597 322 193