Veřejná ekonomika a správa

Studijní program Hospodářská politika a správa
Typ studia Doktorské
Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Předseda prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc.
 
Cíle studia
Vychovat specialisty v oboru veřejná ekonomika a správa, kteří budou ovládat zejména ekonomii veřejného sektoru, veřejné finance a problematiku řízení na všech úrovních veřejné správy (územní samosprávy, státní správy ČR i vybraných segmentů správy EU), jakož i dosáhnout toho, aby v disertačních pracích přispěli k rozvoji poznání a prokázali schopnost vědecky pracovat v oborech, které spravuje a řídí veřejná správa.
Profil absolventa
Absolvent doktorského studia oboru veřejná ekonomika a správa bude odborníkem schopným zastávat vedoucí funkce ve veřejné správě, může působit v konzultačních a poradenských agenturách orientovaných na analytické a kontrolní odborně specializované činnosti související s veřejnou správou a veřejnými financemi. Uplatní se též jako vědecký, výzkumný či pedagogický pracovník na vysokých školách a ve vědeckých institucích.


© 2019 VŠB-TU Ostrava