Finance

Studijní program Hospodářská politika a správa
Typ studia Doktorské
Studijní obor Finance
Předseda prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
 
Cíle studia
Cílem studia doktorského oboru Finance je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni komplexně a vědecky řešit problematiku finančního rozhodování a řízení v oblasti podniků, bankovnictví, kapitálových trhů, pojišťovnictví, mezinárodních financí a rozpočtové sféry.
Profil absolventa
Absolventi oboru budou schopni aplikovat vědeckou metodologii a techniky aplikovatelné ve finančních procesech a všech sférách spojených s finančním řízením. Hlavní uplatnění absolventů jako vědeckých pracovníků je ve vědecko-výzkumných institucích a na vysokých školách. Dále pak v národním hospodářství na vedoucích místech ve sféře řízení výrobních a obchodních organizací, komerčním a investičním bankovnictví, pojišťovnictví a dalších institucích finančního trhu.


© 2019 VŠB-TU Ostrava