Studijní program: Ekonomika a management

Obor: Podniková ekonomika a management

Oborová rada

předseda: prof. Ing. Šnapka Petr, DrSc.
místopředsedové: prof. PhDr. Bláha Jiří, CSc.
(předsedové pr. skupin) doc. Ing. Macurová Pavla, CSc.
  doc. Ing. Spáčil Vojtěch, CSc.
členové: prof. Ing. Dr. Iur. Mgr. Bělohlávek Alexander
  prof. Ing. Hučka Miroslav, CSc.
  doc. Ing. Kauerová Lenka, CSc.
  prof. Ing. Lenort Radim, Ph.D.
  doc. Ing. Macháček Martin, Ph.D. et Ph.D.
  prof. Ing. Majtán Štefan, Ph.D.
  prof. Ing. Noskevičová Darja, CSc.
  prof. Ing. Široký Jan, CSc.
  prof. Dr. Ing. Zmeškal Zdeněk

Seznam školitelů

 • Bařinová Dagmar, doc. Ing. Ph.D.
 • Bělohlávek Alexander, prof. Dr. Mgr. Ing.
 • Bláha Jiří, prof. PhDr. CSc.
 • Blecharz Pavel, doc. Dr. Ing.
 • Durdová Irena, doc. RNDr. Ph.D.
 • Halásková Martina, doc. Ing. CSc.
 • Hančlová Jana, doc. Ing, CSc.
 • Horváthová Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • Hučka Miroslav, prof. Ing. CSc.
 • Kauerová Lenka, doc. Ing. CSc.
 • Kern Jiří, prof. Ing. CSc.
 • Klabusayová Naděžda, doc. Ing. CSc.
 • Lacina Karel, prof. PhDr. DrSc.
 • Ludvík Ladislav, doc. Ing. CSc.
 • Macurová Pavla, doc. Ing. CSc.
 • Mikoláš Zdeněk, prof. Ing. CSc.
 • Mikušová Marie, doc. Ing. Ph.D.
 • Mrkývka Petr, doc. JUDr. Ph.D.
 • Noskevičová Darja, prof. Ing. CSc.
 • Novotný Jan, doc. PhDr. Ing. CSc.
 • Oancea Bogdan, prof. Ph.D.
 • Rozehnalová Naděžda, prof. JUDr. CSc.
 • Spáčil Vojtěch, doc. Ing. CSc.
 • Sucháček Jan, doc. Ing. Ph.D.
 • Šalounová Dana, prof. RNDr. Ph.D.
 • Šebestíková Viola, prof. Ing. CSc.
 • Široký Jan, prof. Ing. CSc.
 • Šnapka Petr, prof. Ing. DrSc.
 • Štefko Robert, prof. Dr. Ing. Ph.D.
 • Toloo Mehdi. Dr.
 • Týč Vladimír, prof. JUDr. CSc.
 • Zmeškal Zdeněk, prof. Dr. Ing.

© 2018 VŠB-TU Ostrava