Přijímací řízení

12/2018 PDF, 282kB 

Pravidla (EkF VYH_18_012) přijímacího řízení ke studium v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce EkF VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020

Přílohy:
1. Řád přijímacího řízení VŠB-TUO (formát PDF, 208kB)
2. Základní charakteristika studijních oborů
3. Rámcová témata doktorských disertačních prací
4. Přihláška ke studiu v doktorských studijních programech
5. Přehled vážených studijních průměrů na VŠ za jednotlivé ročníky
6. Předběžný souhlas vedoucího katedry
7. Stipendijní řád Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
8. Stipendijní řád doktorských studijních programů EkF VŠB – TU Ostrava


© 2019 VŠB-TU Ostrava