Výběr z předpisů pro studenty

1. Stipendijní řád Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
2. Stipendijní řád doktorských studijních programů EkF VŠB – TU Ostrava
3. Vyhláška o výši stipendia v prezenční formě doktorských studijních programů
4. Směrnice ke studiu v doktorských studijních programech, která stanoví také jednací řád oborových rad
5. Směrnice (EkF_SME_11_001 verze A) k zásadám pro vypracování tezí dizertační práce a doktorské dizertační práce (formát PDF, 168kB)

  • NOVÉ - Úprava (PDF, 111kB) Směrnice (EkF_SME_11_001 verze A) k zásadám pro vypracování tezí dizertační práce a doktorské dizertační práce
  • Příloha 4 - Prohlášení (DOC, 21kB),
  • Příloha 5 - Prohlášení o výsledcích (DOC, 23kB)

6. Směrnice (EkF_SME_12_001 verze A) pro odměny za délku doktorského studia (formát PDF, 93kB)

  • Příloha 1 - Žádost o odměnu za délku doktorského studia (DOCX, 78kB),

7. Studijní a zkušební řád (formát PDF, 256kB)

8. Směrnice (EkF_SME_14_001 verze C) o udělení mimořádného stipendia studentům prezenční formy doktorského studia za průběh studia (formát PDF, 237kB)

  • Příloha 1 - Žádost o přiznání mimořádného stipendia za plnění studijních povinností (DOCX, 24kB),

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava