Informace o doktorském studiu

 

Informace o doktorském studiu (formát PDF, 12MB)

 

Informační materiál obsahuje základní informace ke studiu pro akademický rok 2018/2019.

Zejména se jedná o studijní plány jednotlivých studijních oborů, včetně charakteristik předmětů a vyučujících. Dále materiál obsahuje předpisy upravující doktorské studium na Ekonomické fakultě, VŠB – TU Ostrava, které vycházejí z vysokoškolského zákona, vnitřní předpisů VŠB - TUO a EkF VŠB – TUO.

Věříme, že tento materiál bude užitečnou pomůckou ke studiu a že přispěje k úspěšnému průběhu a ukončení studia.


© 2019 VŠB-TU Ostrava