Oddělení doktorských studií

Oddělení doktorských studií ve spolupráci s oborovými radami a radou doktorského studia organizačně zajišťuje přijímací řízení, výuku, státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací a dále vede veškerou dokumentaci o studentech. Koordinuje také tvorbu učebních plánů a činnost informačního systému v oblasti doktorských studií.


© 2019 VŠB-TU Ostrava