Připravované kurzy

Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě, VŠB - Technické univerzitě Ostrava připravuje níže uvedené kurzy s předpokládaným zahájením v 02/2018. Podmínkou otevření je dostatečný počet studentů.

Oceňování nemovitých věcí


Variabilní symbol: HS1661805
Další informace a přihláška:
(formát PDF, 240kB)

Oceňování podniků

Variabilní symbol:  HS1661806
Další informace a přihláška: Oceňování podniků (formát PDF, 240 kB)

Realitní makléř - Real Estate

Další informace a přihláška: Realitní makléř - Real Estate (formát PDF, 240 kB)

                                                                                                                                                                                                                        

V případě zájmu zašlete přihlášku na adresu:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakuta
Ústav oceňování majetku
Sokolská třída 33
701 21 Ostrava 01

 

Kontakty:
telefon: 597 322 245, 597 322 058, 597 322 002
e-mail: tatana.kamidrova@vsb.cz, dagmar.gajdova@vsb.czuom.ekf@vsb.cz.

 

Dále nabízíme:

 Certifikaci odhadců nemovitostí

 Ekonomické poradenství

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír KULIL, PhD.
ředitel Ústavu oceňování majetku
při Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava


© 2019 VŠB-TU Ostrava