Nabídka Ústavu oceňování majetku

Nabízíme certifikaci expertů podle evropské a české normy ČSN EN ISO/IEC 17024
Nejbližší certifikace je naplánovaná únor 2020.


© 2019 VŠB-TU Ostrava