Nabídka Ústavu oceňování majetku

Nabízíme certifikaci expertů podle evropské a české normy ČSN EN ISO/IEC 17024
Nejbližší certifikace je naplánovaná na úterý říjen 2017.


© 2019 VŠB-TU Ostrava