Konference, semináře

Dovolujeme si Vás, společně s Komorou soudních znalců ČR, sekce Stabnictví severní Morava pozvat na

 

13. konferenci - odborný seminář

 

který se koná

 

ve čtvrtek 3. prosince 2015

 

v sále Nové auly VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba.


Pozvánka ke stažení zde (formát PDF, 663 kB)


Program:

09,30     Prezence účastníků

10,00     Zahájení semináře

10,10     Některé zkušenosti z činnosti Ústavu oceňování majetku (Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.,  ředitel ÚOM při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava)

10,40     Problematika extrakce hodnoty pozemku (Ing. Petr Ort, Ph.D., Výkonný ředitel American Appraisal, s.r.o. Praha)

11,15     Výnosová hodnota a určení míry kapitalizace (Ing. Jitka Čočková, znalkyně, Praha)

11,45     Přestávka

12,10     Vliv plošné výměry staveb na jejich cenu (Ing. Jan Česelský, Ph.D., VŠB-TU, fakulta stavební, Znalecký ústav FAST, Katedra městského inženýrství)

12,40     Zkušenosti ze soudních řízení při stanovování obvyklého nájemného u bytových jednotek (Ing. Hana Janáčková, znalkyně, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava)

13,10     Oceňování práva stavby (Ing. Jaroslav Hába, znalec, Znalci a odhadci – znalecký ústav, spol. s r.o., Brno)

 

Organizátoři neodpovídají za případnou změnu programu.

 

Vstupné je zdarma pro členy Komory soudních znalců ČR, o.s., sekce Stavebnictví severní Morava a pro osoby delegované Ústavem pro oceňování majetku, které budou uvedeny na předané prezenční listině. Přihlášení nových členů Komory soudních znalců ČR, lze provést i v den konání semináře. Cena pro všechny ostatní účastníky činí 1000,- Kč. Při platbě na účet sekce do 18. 11. 2015 bude cena činit 900,- Kč. Č. účtu: 342297/0300. Uzávěrka přihlášek do 20. 11. 2015. Pro ty, kteří se přihlásí po tomto termínu, negarantujeme občerstvení, které je zahrnuto v ceně.

 

Pokud se chcete zúčastnit tohoto odborného semináře, vyplňte prosím, přihlášku a zašlete na e-mailovou adresu: kszostrava@centrum.cz nejpozději do 20.11.2015 (platí pro všechny účastníky semináře) !!!

 

Seznam zúčastněných soudních znalců bude k dispozici pro Krajský soud v Ostravě jako doklad o celoživotním vzdělávání znalce.

 

 

V Ostravě dne 3.11.2015     


Ing. Jana Machová předsedkyně sekce Stavebnictví severní Morava, KSZ ČR, o.s.               

Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. ředitel Ústavu Oceňování majetku při EkF VŠB-TU Ostrava

                             

Kontaktní osoby:                 Ing. Jana Machová                 604 163 806        jana.machova@volny.cz

                               Ing. Kateřina Struziaková                 736 666 649        kszostrava@centrum.cz

 

Kontaktní osoba pouze pro současné studenty PGS r. 2014-2015 na ÚOM a pro přihlášené osoby delegované Ústavem pro oceňování majetku při EkF VŠB-TUO: Taťána Kamidrová, tel.: +420 597 32 2218, e-mail tatana.kamidrova@vsb.cz.

 

 

Místo konání

Nová aula VŠB – TU Ostrava – Poruba,
areál VŠB na ul. 17.listopadu 2172/15, hlavní konferenční sál

GPS: 49.828478,18.162714

Veřejná doprava

Zastávka tramvaje č. 7, 8, 9, 17 „Areál VŠB“
(od nádraží ČD Ostrava – Svinov, směr Poruba)

Parkování

Parkoviště VŠB – TUO bezprostředně vedle auly – příjezd z ul. Dr. Slabihoudka
(od Fakultní nemocnice)

© 2019 VŠB-TU Ostrava