Ekonomické centrum ÚOM - expertízy

(Business Center ÚOM) při EkF VŠB-TUO)

Ekonomické centrum vypracovává expertízy, odborná posouzení, specializované studie a svou činnosti tak doplňuje rozsah služeb, které již dlouhodobě poskytuje Ústav oceňování majetku při EkF VŠB-TUO.

Tým řešitelů z EkF, vždy vhodně doplněn o odborníky z ostatních fakult a odborníky z praxe, řeší konkrétní zadání a poptávky korporátních, privátních či jiných klientů.

Ekonomické centrum ÚOM svým vznikem tak reaguje na zvyšující se poptávku po službách tohoto typu. Svou činnost zahájilo v roce 2019 a jeho působnost není nijak regionálně omezena.           


© 2019 VŠB-TU Ostrava