Členové týmu

Interní - VŠB-TU Ostrava

Jméno Email Telefon Místnost
prof. Dr. Ing. Dluhošová Dana

Proděkanka pro strategii, doktorská studia a vnější vztahy (100)
Vedoucí útvaru (168)
Vedoucí útvaru (169)
Akademický pracovník (154)

dana.dluhosovamspan 597 322 421
597 322 361
EKF
E 808
A 407b
prof. Ing. Dvořáček Jaroslav, CSc.
Vedoucí oddělení Ekonomiky (545)
Akademický pracovník (545)
     
prof. PhDr. Polouček Stanislav, CSc.
Odborný poradce
Akademický pracovník (114)
stanislav.poloucekmspan 597 322 480 EKF
A 210
prof. Ing. Kubečková Darja, Ph.D.
Soudní znalec
Vedoucí útvaru (9400)
Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu (VŠB - TUO)
Akademický pracovník (225)
darja.kubeckova@vsb.cz 597 321 306
597 321 223
597 327 118
FAST
A 310/3
doc. PhDr. Ing. Novotný Jan, CSc.
Soudní znalec
Akademický pracovník (154)
jan.novotnymspan 597 322 335 EKF
A 417
doc. Ing. Bařinová Dagmar, Ph.D.
Soudní znalec
Akademický pracovník (117)
dagmar.barinovamspan 597 322 223 EKF
B 439a
doc. Ing. Kolarčík Kamil, CSc.
Soudní znalec
Akademický pracovník (361)
kamil.kolarcikmspan 597 324 483 FS
A 606
doc. Ing. Vozňáková Iveta, Ph.D.
Soudní znalec
Zástupce vedoucího (634)
Akademický pracovník (634)
iveta.voznakovamspan 597 325 157 FMMI
A 545
Ing. Janáčková Hana, Ph.D.
Soudní znalec
Akademický pracovník (114)
hana.janackovamspan 597 322 108 EKF
B 443b
Ing. Bochenek David
IT a databázové systémy
Správa centr. systémů s OS MS Windows (105)
david.bochenekmspan 597 322 340 EKF
D 166
doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Soudní znalec
Akademický pracovník 030
sarka.krocovamspan 597 322 892 FBI
B 208
Ing. Slavata David, Ph.D.
Akademický pracovník 153
david.slavatamspan 597 322 290 EKF
A 717

Externí

Jméno Email Telefon
doc. Ing. Kubečka Karel, Ph.D.
Soudní znalec
CIDEAS
karel.kubecka@ps-service.eu
karel.kubecka@seznam.cz
597 321 343
597 327 138
602 778 967
591 141 435 
Ing. Mgr. Pavel Procházka
Soudní znalec
pavel.prochazka@4firms.eu 602 752 952
Ing. Miroslav Bešík
Soudní znalec
besik@ideaprojekt.cz 603 237 049
Ing. Jan Fajkis
Soudní znalec
jfajkis@centrum.cz 603 763 410
Ing. Jiří Trávníček
Soudní znalec
trav@trav.cz 603 241 651
Ing. Quido Klečka
Soudní znalec 
quido.klecka@razdva.cz 724 140 289
Mgr. Jaroslav Horký
Soudní znalec 
jarohorky@seznam.cz 608 750 461 
Ing. Jan Juráň, MBA
Soudní znalec obor Ekonomika
jan.juran@wo.cz 737 211 485

Ing. Petr Ort, Ph.D.

Soudní znalec obor Ekonomika

port@bivs.cz 732 546 459
Ing. Jitka Čočková
Soudní znalec
jitka.cockova@volny.cz 723 203 531


© 2019 VŠB-TU Ostrava