e-mail: uom.ekf@vsb.cz

Program pro ocenění goodwillu u majetku:

  • VALUE-RATUS, verze 1.1 (formát XLSX, 94kB)
  • Uživatelská příručka (formát DOC, 40kB)

Software in English:

  • VALUE-RATUS, verze 1.1 (format XLSX, 94kB)
  • User Guide (format DOC, 40kB)

Program pro hodnocení tržních cen nemovitostí:

Ústav oceňování majetku (166)

NOVINKA

Ekonomické centrum ÚOM - expertízy

KDO JSME
Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava byl zřízen podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Statutu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jako fakultní pracoviště EkF VŠB-TU Ostrava.
Na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti č. M - 754/2002 ze dne 28. 5. 2002 - v souladu s ustanovením zákona 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, § 6 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, zapsáne do druhého oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných na znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého ceny a odhady podniků, nemovitostí, movitého majetku, pohledávek, cenných papírů a daně.

DALŠÍ
Organizační schema (formát: PDF, 314 kB)
Řád celoživotního vzdělávání (formát: PDF, 243 kB)
Osvědčení o akreditaci: (formát: PDF, 3,8 MB)

JAKOST
Řídíme se procesně dle certifikátu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 pro procesy: Oceňování majetku, soudní znalectví, pořádání kurzů a seminářů v oblasti soudního znalectví.
Politika jakosti (formát: PDF, 210 kB)

PROJEKTY
"Kurzy dalšího vzdělávání profesních skupin v oblasti soudního znalectví a oceňování majetku", reg. číslo CZ.04.1.03/3.215.2/0328. Tento projekt byl podán v rámci 2. výzvy Opatření 3.2. OP RLZ (formát PDF, 187 kB)


© 2019 VŠB-TU Ostrava