Pro zájemce o studium

MBA

(studium v češtině)

Momentálně přijímáme online přihlášky
k zahájení programu leden/únor 2018.

MBA in Executive Leadership

(study programme in English)

Termín pro podání přihlášky 10. ledna 2018.

 

 

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava