Pro zájemce o studium

MBA

(studium v češtině)

Momentálně přijímáme do 5. 9. 2019 online přihlášky
k zahájení programu pro akademický rok 2019/2020.

MBA in Executive Leadership

(study programme in English)

Momentálně přijímáme do 5. 9. 2019 online přihlášky
k zahájení programu pro akademický rok 2019/2020.


© 2020 VŠB-TU Ostrava