Absolvoval jsem vysokou školu těsně před revolucí a z tohoto důvodu jsem měl velmi omezené teoretické znalosti o funkci tržní ekonomiky. Jak spravovat finance, řídit lidi, provádět marketingové aktivity či nastavovat firemní procesy jsem se učil až v praxi. Profesionálně se dlouhá léta věnuji marketingu a obchodním aktivitám pro významnou švédskou společnost. V tomto prostředí jsem delší dobu pociťoval potřebu získat hlubší vzdělání ve zmíněných oblastech firemních činností. Studium  MBA v angličtině na ekonomické fakultě moje očekávání naprosto splnilo.

Ing. Jaroslav Balhar, MBA
Product Specialist, EMEA Wear Applications
Sandvik Hyperion

  Studium MBA při VŠB TU ve spolupráci s JMU mi nabídlo možnost nahlédnutí na ekonomicko-manažerskou problematiku po 15ti letech praxe. Právě absolvovaná praxe nabízela možnost faktické diskuze s přednášejícími,  konstruktivní konfrontaci teorie s praxí, nebo naopak teoretické vysvětlení reálných businessových situací. I díky erudovaným lektorům z řad akademické obce, ale i manažerů s dlouholetou praxí, kteří nás touto diskuzí prováděli aktivně využívám získané poznatky ve své každodenní manažerské práci.

Ing. Kostas Čanaklis, MBA
Ředitel výroby
Teva Czech Industries s.r.o.

  Pro mě asi nejcennějším přínosem studia programu MBA je, že mohu nyní každý nový projekt, ale i běžný pracovní úkol posoudit v jakémsi širším úhlu pohledu a vždy jsem schopen docela úspěšně odhadnout dopad dané problematiky na jednotlivé oblasti řízení firmy. Velmi jsem ocenil diskuze na jednotlivých přednáškách, díky kterým jsem měl možnost srovnání širokého spektra předkládaných teoretických poznatků se skutečností. Opravdu vysoce kladně hodnotím personální obsazení programu, přednášející byly velcí profesionálové a skuteční odborníci.

Jan Holík, MBA
Vedoucí vnitřního auditu a plánu
MSEM, a. s.

 

Rád bych touto cestou poděkoval za získané znalosti, které jsem načerpal během studia MBA na Vysoké škole báňské v Ostravě. Praktické a teoretické zkušenosti využívám nejen ve své práci, ale i v každodenním životě. Dále bych kladně ohodnotil přístup jednotlivých lektorů, kteří se podělili o své zkušenosti v jednotlivých modulech k dané problematice. Rád bych doporučil všem tento obor na této škole, kdo se rád vzdělává a chce neustále růst ve svém profesním životě.

Ing. Marián Klimek, MBA
procesní inženýr

  Systém studia organizace, zajištění a vysoká odbornost pedagogů splnila mé očekávání. Z pohledu manažera jsem si rozšířila znalosti o komplexnosti řízení firmy a možnostech řešení problémů. A to jak na úrovni teoretické, tak i praktické prostřednictvím jednotlivých modulů. Tyto nabyté znalosti využívám ve své profesi. Zejména u finančního a marketingového řízení. Pro řízení firmy PERLIT jde především o přínos v oblasti strategického rozvoje portfólia produktů ve vztahu k plánovaným investicím do výrobní technologie v České a Polské republice.

Ing. Lenka Papánová, MBA
Vedoucí odbytu
PERLIT, spol. s r.o.

 

Mým hlavním motivem ke studiu MBA bylo další rozšíření teoretických i praktických znalostí z oblasti managementu a ekonomie. V tomto smysly byla má očekávání zcela naplněna. Výuka obsahovala nejen teoretickou část, ale byla úzce propojena s praxí pomocí modelových situací a případových studií. Získané poznatky jsem často úspěšně aplikoval na řešení úkolů z mého profesního života. V neposlední řadě bylo studium MBA příležitostí pro navázání zajímavých kontaktů a získání řady inspirativních myšlenek.

Ing. Michal Vojáček, MBA
Ředitel odboru zdravotní péče
Regionální pobočka Ostrava
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR


© 2020 VŠB-TU Ostrava