Garanti modulů včetně kontaktů a vyučující
v programu MBA in Executive Leadership v akademickém roce 2015/2016


© 2019 VŠB-TU Ostrava