Dne 7. 10. 2017 proběhlo v rámci oslav 40.tého výročí Ekonomické fakulty a srazu absolventů Ekf také první setkání absolventů programu MBA. Velmi si účasti všech přítomných vážíme a těšíme se na další nejbližší příležitost k setkání.


© 2018 VŠB-TU Ostrava