Oddělení manažerských studií

Oddělení manažerských studií zabezpečuje a organizuje vzdělávací činnosti v programu studia MBA probíhajícího ve spolupráci s Liverpool John Moores University (LJMU). Koordinuje činnost garantů jednotlivých předmětů, zajišťuje kontakt s LJMU, propaguje studium pro širokou veřejnost.


© 2020 VŠB-TU Ostrava