Oddělení celoživotního vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je určeno všem uchazečům bez předběžných požadavků na předchozí zaměstnání, pokud program příslušného kurzu nestanoví jinak. Celoživotní vzdělávání je vzdělávání při zaměstnání - placené a na Ekonomické fakultě se vyžaduje úplné střední vzdělání (maturita). Toto vzdělávání se uskutečňuje prostřednictvím přednášek, seminářů a kurzů, které jsou poskytovány jak v rámci akreditovaných studijních programů, tak i mimo tyto akreditované programy.

Celoživotní vzdělávání je uskutečňováno v souladu s § 60 Sb. Zákonů č. 147/2001 ze dne 4. 4. 2001, kterým se mění Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Účastníci tohoto vzdělávání nejsou studenty podle § 60 odstavce 3 tohoto zákona.

Celoživotní vzdělávání jo organizováno Oddělením CŽV na základě studijních programů tohoto vzdělávání s jeho určitým odborným zaměřením. Studijní programy organizuje CŽV ve spolupráci s jednotlivými katedrami na EkF. 

V rámci CŽV probíhají dlouhodobé kurzy v těchto studijních programech a oborech:
Studijní program Ekonomika a management - obor Sportovní management, Ekonomika cestovního ruchu, Management a Marketing, Podniková ekonomika a management, Účetnictví a daně, Oceňování podniku.
Studijní program Hospodářská politika a správa - obor Veřejná ekonomika a správa, Regionální ekonomika, Eurospráva, Finance.
Tyto kurzy jsou dvouleté a absolventi dostanou Osvědčení o absolvování kurzu. Po úspěšném ukončení těchto kurzů je možné v souladu s novelou zákona č. 111/98 Sb. se přihlásit k pokračování do bakalářského vysokoškolského studia a získat titul bakalář.

Zájem veřejnosti o toto studium s ekonomickým zaměřením i za úplatu je značný, což prokazuje každoroční nárůst posluchačů těchto kurzů. 

Kamila Hudečková - 59 732 2266, e-mail: kamila.hudeckova@vsb.cz


© 2019 VŠB-TU Ostrava