Pro akademický rok 2015/2016 se nabízejí dvouleté bakalářské kurzy celoživotního vzdělávání:

  • Management (formát PDF, 298 kB)
  • Ekonomika podniku (formát PDF, 295 kB)


Pro akademický rok 2014/2015 se nabízely dvouleté bakalářské kurzy celoživotního vzdělávání:

  • Management (formát PDF, 223 kB)
  • Ekonomika podniku (formát PDF, 221 kB)

© 2018 VŠB-TU Ostrava