Možnosti stáží v zahraničí

 

       prednaska                          
Zaměstnanci mají možnost se přihlásit na buď výukový pobyt nebo školení na zahraniční univerzity, se kterými má fakulta  podepsané bilaterální dohody v rámci tohoto programu. Zaměstnanci musí úspěšně vykonat jazkový test, ve kterém jsou ověřeny jeho jazykové znalosti. Termíny jazykových testů jsou podzim a jaro. Bližší informace naleznete v samostatné sekci tohoto programu.
 
Zaměstnanci pracující ve vzdělávacích institucích různého typu mohou získat podporu na své aktivity v rámci programů, které DZS spravuje. Jedná se jak o individuální mezinárodní mobilitu, tak také o podporu projektové spolupráce na mezinárodní úrovni spojené se vzděláváním.
 
3) Nabídka dalších stipendií, grantů a nadací
Pedagogové a administrativní pracovníci univerzity mají také možnost využít individuálně nabídky stipendií a grantů různých organizací a agentur jako je DAAD, AKTION, CEEPUS, apod., které se již většinou specializují na konkrétní země. Webové adresy těchto organizací, popřípadě nadací  naleznete v sekci "Ostatní nabídky a programy". 
Nejnovější nabídky a termíny budou vždy inzerovány v sekci "Aktuality".
 
4) Nabídka celostátních stipendijních konkurzů
Uchazeči podávají přihlášky v určených termínech  do kanceláře AIA (Akademická informační agentura), kde jsou uvedeny nabídky na stipendijní pobyty v zahraničí.

© 2018 VŠB-TU Ostrava