Všeobecné informace o programu ERASMUS

Cílem tohoto programu bylo  posílit evropský rozměr v oblasti vysokého školství. Česká republika se zapojila do tohoto programu v roce 1998 a od té doby vycestovalo do zahraničí v rámci studia či pracovních stáží více než 60 000 studentů a více než 20 000 pedagogů a zaměstnanců VŠ. Program byl přístupný nejen pro země EU, ale i země skupiny ESVO (Island, Norsko, Lichtnštejnsko), Švýcarsko a kandidátské země EU - Turecko, Chorvatsko.

Program ERASMUS podporoval aktivity širokého rozsahu – studentské mobility, mobility zaměstnanců, intenzivní programy, tématické sítě, přípravné návštěvy, multilaterální projekty.

Po 27 letech existence tento projekt končí a je nahrazen novým programem ERASMUS+ na období (2014-2020).

 Picture (Device Independent Bitmap) 1

Více se o programu ERASMUS+ můžete dozvědět na stránkách Domu zahraniční spolupráce nebo na stránkách Evropské komise.


© 2018 VŠB-TU Ostrava