Rakousko           Německo             Norsko        
Jde o akademický výměnný program, zaměřený na multilaterální regionální spolupráci mezi těmito zeměmi - Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Česká republika, Rumunsko. Další informace pro studenty naleznete rovněž v sekci "Další možnosti studia v zahraničí".
Podrobné informace o programu na serveru www.ceepus.info 

AKTION (Rakousko - Česká republika)                                 
Jde o program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru.
Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:
individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách
institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vysokých škol,
 
DAAD je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou pracovníků na poli vědy. Práce DAAD je financována z prostředků ministerstva zahraničí Německa, Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum a fondů EU.

Většinu programů DAAD bychom mohli přiřadit k 5 cílům:
  • Stipendia pro uchazeče ze zahraničí  – podpora mladých elitních studentů a pracovníků během působení na německých vysokých školách a výzkumných institutech
  • Stipendia pro německé uchazeče – podpora německých vedoucích pracovníků během studia a výzkumu v zahraničí
  • Internacionalizace německých vysokých škol – zvýšení atraktivity německých vysokých škol a výzkumných institutů pro studenty a vědce ze zahraničí
  • Podpora germanistiky a německého jazyka v zahraničí
  • Spolupráce při vzdělání s rozvojovými zeměmi
Jde o rozvoj regionální spolupráce zemí Visegrádské 4 (ČR, SR, Polsko, Maďarsko) formou podporování kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměnných pobytů mladých lidí a přeshraniční spolupráce. IVF poskytuje finanční podporu formou grantů nebo stipendií. 

 
Mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA. Nabízí stipendia a organizuje akce podporující vzdělávací a vědecké výměny.


© 2018 VŠB-TU Ostrava