Jazykové testy

Studenti vyjíždějící do zahraničí musí mít vykonané jazykové testy z některého světového jazyka (nejčastěji z toho, ve kterém budou studovat). Pokud student již vykonal nějaký typ jazykové zkoušky  (FCE, TOEFL, apod.) musí se na jazykové testy přihlásit a na přihlášku vyznačí typ jazykové zkoušky, kterou vykonal. Po uzávěrce přihlášek bude kontaktován pracovnicí International Office EkF s dalšími informacemi.  

Studenti se mohou přihlásit k těmto jazykovým testům POUZE ON LINE prostřednictvím formuláře.

Přihláška na jazykový test.

Přihlášky na termín jazykových testů do 30.9.2018. (Test se bude konat po 15.10.2018) (Další termín testů se bude konat v březnu 2019).Termíny  jazykových testů, rozpisy na jazykové testy a případne další informace budou vždy uveřejněny v sekci Aktuality. (termíny ústních pohovorů naleznete v sekci Aktuality).


Odkazy na on-line testy:  FCE1, FCE2, FCE3, FCE4

Od března 2010 jsou studenti  testováni přes Moodle. Studenti mají možnost si tyto testy odzkoušet na těchto www stránkách.

Pedagogové se hlásí ve stejných termínech jako studenti.


© 2018 VŠB-TU Ostrava