Jazykové testy

Studenti vyjíždějící do zahraničí musí mít vykonané jazykové testy z některého světového jazyka (nejčastěji z toho, ve kterém budou studovat). Pokud student již vykonal nějaký typ jazykové zkoušky  (FCE, TOEFL, apod.) musí se na jazykové testy přihlásit a na přihlášku vyznačí typ jazykové zkoušky, kterou vykonal. Po uzávěrce přihlášek bude kontaktován pracovnicí International Office EkF s dalšími informacemi.  

Studenti se mohou přihlásit k těmto jazykovým testům POUZE ON LINE prostřednictvím formuláře.

Přihláška na jazykový test.

Přihlášky na termín jazykových testů do 24.2.2019. (Test se bude konat 28.2.2019 v 8.30 na B353) (Další termín testů se bude konat v říjnu 2019).Termíny  jazykových testů, rozpisy na jazykové testy a případne další informace budou vždy uveřejněny v sekci Aktuality. (termíny ústních pohovorů naleznete v sekci Aktuality).


Odkazy na on-line testy:  FCE1, FCE2, FCE3, FCE4

Od března 2010 jsou studenti  testováni přes Moodle. Studenti mají možnost si tyto testy odzkoušet na těchto www stránkách.

Pedagogové se hlásí ve stejných termínech jako studenti.


© 2019 VŠB-TU Ostrava