Zkušenosti studentů EkF ze zahraničních mobilit

Národní agentura NAEP zprovoznila od šk.r. 2008/09 veřejně přístupný server, na kterém se můžete seznámit se zkušenostmi studentů ze všech VŠ v ČR, kteří strávili svůj studijní pobyt v rámci programu ERASMUS v zahraničí.

 

Studenti mohou získat rovněž zajímavé informace ze zkušeností studentů naší fakulty, kteří v minulosti studovali nebo  pracovali v zahraničí nebo jen tak cestovali v časopise

SOKOLSKÁ 33.cz


© 2019 VŠB-TU Ostrava