ERASMUS+ na EkF


V letech 1999-2015 se Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava zapojila do pogramu ERASMUS. V tomto období studovalo na partnerských univerzitách v rámci tohoto projektu více než 860 studentů (v rámci jiných dohod pak dalších 230 studentů) na jednosemestrálních nebo dvousemestrálních pobytech. Naše fakulta v rámci tohoto programu přivítala více než 800 studentů (v rámci jiných dohod pak dalších 300 studentů) ze zahraničí. V období 1999 - 2015 vyjelo na stáže téměř 400 našich pedagogů, naší fakultu navštívilo ve stejném období 160 pedagogů. Podrobnější informace o výjezdech studentů můžete získat na stránce Přehled uskutečněných mobilit studentů, o výjezdech pedagogů na stránce Informace pro pedagogy.
 
         stud4
 

Od školního roku 2014/15 je otevřen pro mobility studentů i zaměstnanců nový program ERASMUS+.

Jednou z hlavních aktivit programu Erasmus+ je mobilita studentů, která  může být vykonávána formou studijního pobytu nebo pracovní stáže a mobilita pedagogů a zaměstnanců.

NOVINKY !!!!!!!!

Studenti mohou využít studijní pobyt nebo pracovní stáž v každém stupni studia, tzn 3-12 měsíců v bakalářském stupni, 3-12 měsíců v magisterském stupni a 3-12 měsíců v doktorském stupni, přičemž pracovní stáž může trvat již jen 2 měsíce.

Krátkodobá mobilita zaměstnanců může být nyní uskutečňována v období 2-60 dní s výukou nejméně 8 hodin týdně.

Protože počet míst pro mobility studentů v zahraničí je omezen, vypisuje International Office EkF na volná místa do zahraničí výběrové řízení (hodnotí se jazykové znalosti a studijní výsledky) a koná se vždy v říjnu a březnu.

Předpokladem pro úspěšné studium nebo pracovní stáž v zahraničí je také určitý stupeň jazykových znalostí, a proto International Office organizuje každoročně jazykové testy z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a italštiny. On line přihlášku ke konkurzu (jazykovému testu) naleznete v sekci "Informace pro vyjíždějící studenty" - "Konkurz" nebo v sekci "Jazykové testy". Termíny konání těchto testů budou uveřejňovány v sekci Aktuality ( termíny testů bývají v březnu a říjnu každého roku).

Ukázky těchto testů naleznete rovnež v sekci  "Informace pro vyjíždějící studenty".

Úspěšně vykonaný test je uznán po celou dobu studia. Podrobnější podmínky naleznete ve Směrnici děkanky  EkF_SME_09_001 (formát PDF, 833 kB)


Nabídky studijních míst na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+ najdete na Partnerské univerzity. Pracovní stáže budou pro zájemce zatím řešeny individuálně po konzultaci na International Office EkF.


© 2020 VŠB-TU Ostrava