Všeobecné informace o programu ERASMUS+

V období 1987-2014 probíhal v Evropě program ERASMUS, jehož cílem bylo  posílit evropský rozměr v oblasti vysokého školství. Česká republika se zapojila do tohoto programu v roce 1998 a od té doby vycestovalo do zahraničí v rámci studia či pracovních stáží více než 60 000 studentu a více než 20 000 pedagogů a zaměstnanců VŠ. Program byl přístupný nejen pro země EU, ale i země skupiny ESVO (Island, Norsko, Lichtnštejnsko) a kandidátské země EU - Turecko, Chorvatsko.
Program ERASMUS podporoval aktivity širokého rozsahu – studentské mobility, mobility zaměstnanců, intenzivní programy, tématické sítě, přípravné návštěvy, multilaterální projekty.

Po 27 letech existence tento projekt končí a je nahrazen novým programem ERASMUS+ .

 Výsledek obrázku pro erasmus+ logo

Více se o programu ERASMUS+ můžete také dozvědět na stránkách Domu zahraniční spolupráce nebo na stránkách Evropské komise.


© 2019 VŠB-TU Ostrava