Infoservis

Jazykové testy pro výjezd do zahraničí

miniatura
13. 8. 2018
Studenti, kteří mají zájem vyjet v LS 2018/19 na studijní pobyt nebo pracovní stáž do zahraničí, se mohou přihlásit na jazykové testy.

Odkaz na sekci Stáže a stipendia univerzitního infoservisu.

Odkaz na Nabídku pracovních stáží v zahraničí.


© 2018 VŠB-TU Ostrava