Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost pracovníků katedry se zaměřuje na témata, spojené s oblastmi jako operační výzkum, ekonometrie, aplikace vícekriteriálních metod při rozhodování, projektové řízení a řízení rizik, organizační diagnostika a implementace informačních systémů, zejména subsystémů pro podporu managementu.

Kompletní výpis rámcových oblastí výzkumu na katedře:

  • matematické programování a optimalizace (včetně aplikace stochastického a fuzzy přístupu),
  • metody vícekriteriálního rozhodování,
  • ekonometrické modelování a analýza časových řad,
  • analýza obalu dat (Data Envelopment Analysis, DEA),
  • analýza, návrh a implementace systémů Business Intelligence a analýzy dat,
  • projektové a procesní řízení v organizacích,
  • řízení rizik v organizacích,
  • organizační diagnostika při racionalizaci organizačních struktur.

O výzkumných aktivitách katedry hovoří úspěšně řešené projekty a účast na vědeckých konferencích, v jejichž rámci dochází k výměně zkušeností a poznatků z dané problematiky. Katedra také aktivně spolupracuje s řadou podniků a organizací Moravskoslezského kraje, mezi něž patří např. Tieto Czech s. r. o., Vítkovice ITS, a.s., ATTN Consulting, s. r. o., Magistrát města Ostravy, ON Semiconductor, Esap Consult s.r.o. a Lift Group, s. r. o. (viz. Spolupráce s praxí).

Pořádáme konferenci s mezinárodní účastí: "Strategic Management and its Support by Information Systems (SMSIS)"

http://www.ekf.vsb.cz/smsis/

Členové katedry v edičních radách významných vědeckých časopisů

Doc. Mehdi Toloo, Ph.D.

člen ediční rady časopisu Computers & Industrial Engineering (IF2016 = 2,623) 

https://www.journals.elsevier.com/computers-and-industrial-engineering/editorial-board


© 2018 VŠB-TU Ostrava