Katedra systémového inženýrství (157)

Logo kat. 157

Katedra systémového inženýrství navazuje na tradici kateder systémového inženýrství a automatizovaných systémů řízení v ekonomice a na jejich dlouholetou zkušenost s výchovou specialistů - projektantů složitých systémů v různých oblastech managementu. Katedra garantuje obor bakalářského studia Systémové inženýrství a informatika, obor magisterského studia taktéž Systémové inženýrství a informatika a obor doktorského studia Systémové inženýrství a informatika. Obory studia se člení na nosné specializace, se kterými koresponduje odborné zaměření katedry - organizační projektování, projektové řízení, projektování informačních systémů, informační technologie, systémy strategického řízení. Jsou tak vytvořeny podmínky pro přípravu široce koncipovaného vědního i studijního oboru, jehož absolventi tak budou lépe připraveni pružně reagovat na měnící se podmínky trhu práce. 

Katedra zabezpečuje výuku předmětů z oblasti modelování a projektování informačních, řídících a organizačních systémů. Specializační kurzy jsou zaměřeny na informační technologie, metody a techniky projektového řízení a široké spektrum softwarové podpory managementu. Katedra dále realizuje kurzy pro podporu výchovy absolventů fakulty v oblasti běžné i špičkové uživatelské práce s výpočetní technikou a kurzy pro výchovu uživatelů metod, přístupů a nástrojů pro podporu managerských dovedností a podnikatelských aktivit.

V sekci Studium naleznete informace týkající se bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia a dále informace k okruhům státnicových otázek a také informace k vypisovaným tématům bakalářských a diplomových prací. V sekci O katedře naleznete další informace o katedře systémového inženýrství, informace které užijí především budoucí uchazeči o studium a dále informace o partnerech katedry systémového inženýrství a v neposlední řadě také menší fotogalerii z akcí a konferencí pořádaných katedrou. V sekci Věda a výzkum pak naleznete informace o vědecko-výzkumné činnosti členů katedry, informace o publikační činnosti a účasti členů katedry na výzkumných a rozvojových projektech.


© 2020 VŠB-TU Ostrava