Předměty

KódNázev
155-0300Informatika A
155-0301Informatika B
155-0312Bakalářský seminář A
155-0313Bakalářský seminář B
155-0314Bakalářská práce
155-0323Tvorba internetových aplikací
155-0331Základy databází
155-0332Územní a správní informační systémy
155-0340Zpracování grafické informace
155-0341Zpracování podnikatelské dokumentace
155-0346Ekonomické aplikace metod umělé inteligence
155-0362Multimédia
155-0365Servisně orientované architektury a standardy
155-0378Tvorba dynamických internetových stránek
155-0381Ekonomomické aplikace v e-business
155-0384Tvorba internetových stránek
155-0389Speciální seminář
155-0397Úvod do programování
155-0400Informatika A
155-0401Informatika B
155-0432Územní a správní informační systémy
155-0468Softwarová podpora E-business
155-0500Informatika A
155-0501Informatika B
155-0584Tvorba internetových stránek
155-0906Systémy na podporu strategického rozhodování
155-0907Pravděpodobnostní modelování a metody soft computingu
155-0908Systémové inženýrství a informatika
155-0909Integrované softwarové systémy v prostředí heterogenních sítí (ORACLE)
155-0911Databázové Systémy
155-0912Paradigma datových skladů
155-1032Softwarové inženýrství B
155-1301Softwarové inženýrství A
155-1303Projektování informačních systémů
155-1304OS a počítačové sítě
155-1305Soft Computing v ekonomice
155-1306Řízení bezpečnosti informací
155-1307Bakalářská praxe
155-1308Odborná praxe v zahraničí
155-1354Podniková informatika
155-9506Systémy na podporu strategického rozhodování
155-9507Pravděpodobnostní modelování a metody soft computingu
155-9508Systémové inženýrství a informatika
155-9509Integrované softwarové systémy v prostředí heterogenních sítí (ORACLE)
155-9511Databázové Systémy
155-9512Paradigma datových skladů

© 2018 VŠB-TU Ostrava