Katedra aplikované informatiky (155)

Předchůdci Katedry aplikované informatiky byly Katedra systémového inženýrství, Katedra automatizovaných systémů řízení v ekonomice a Katedra informatiky v ekonomice. Přes dílčí změny v názvech kateder zůstává orientace Katedry aplikované informatiky stále stejná. Snaží se studenty orientovat směrem ke znalostem v oblasti ICT a jejich aplikaci v ekonomických subjektech. Studenti se tak mohou uplatnit jako vývojáři IS, manažeři v oblasti ICT (CIO), softwaroví konzultanti apod. Katedra aplikované informatiky se společně s Katedrou systémového inženýrství podílela na koncipování magisterského studijního programu Systémové inženýrství a informatika, specializace absolventů je návazně realizována v doktorských studijních programech Systémové inženýrství a Manažerská informatika.

Katedra aplikované informatiky v současnosti garantuje bakalářský studijní obor Aplikovaná informatika a navazující magisterský studijní obor Aplikovaná informatika. Podílí se na zajišťování přípravy absolventů v magisterském studijním oboru Systémové inženýrství a informatika. Katedra zajišťuje výuku předmětů určených pro studenty ostatních studijních oborů ekonomické fakulty.

Pedagogové při přípravě výuky vycházejí a do výuky implementují výsledky své vědecko-výzkumné práce. Výstupy vědecko-výzkumných aktivit členové katedry publikují na konferencích a seminářích pořádaných jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Katedra velmi těsně spolupracuje s prestižními katedrami informatického zaměření v České republice, na Slovensku a dalších zemích Evropské unie i mimo ni.


© 2020 VŠB-TU Ostrava